Parafia Prawosławna Wniebowstąpienia Pańskiego

w Augustowie

Diecezja Białostocko-Gdańska, Dekanat Sokólski

Parafia Prawosławna Wniebowstąpienia Pańskiego

w Augustowie

Diecezja Białostocko-Gdańska, Dekanat Sokólski

Plan nabożeństw

ROK 2017 ROK

16. 04. Niedziela. PASCHA. Zmartwychwstanie Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Św. Liturgia ........... godz. – 8:00

23. 04. Niedziela o Tomaszu, Św. Liturgia, panichida, poświęcenie grobów na cmantarzu ........................godz. – 9:00

07. 05. Niedziela o Paralityku, Św. Liturgia ................................................................................................................godz. – 9:00

14. 05. Niedziela o Samarytance, Św. Liturgia ..........................................................................................................godz. – 9:00

28. 05. Niedziela po WNIEBOWSTĄPIENIU PAŃSKIM – święto  parafialne

- Św. Liturgia na fundamencie budującej się cerkwi przy ul. Mazurskiej 16,

Poświęcenie Kamienia Węgielnego pod budowę nowej cerkwi................................początek nabożeństwa o godz. – 10:00

04. 06. Niedziela. Dzień Św. Trójcy - Pięćdziesiątnica, Św. Liturgia ........................................................................godz. – 9:00

18. 06. Niedziela 2 po Pięćdziesiątnicy, Św. Liturgia .................................................................................................godz. – 9:00

25. 06. Niedziela, Akafist Zwiastowania Bogorodzicy..............................................................................................godz. – 16:00

02. 07. Niedziela 4 po Pięćdziesiątnicy, Św. Liturgia .................................................................................................godz. – 9:00