Parafia Prawosławna Wniebowstąpienia Pańskiego

w Augustowie

Diecezja Białostocko-Gdańska, Dekanat Sokólski

Parafia Prawosławna Wniebowstąpienia Pańskiego

w Augustowie

Diecezja Białostocko-Gdańska, Dekanat Sokólski

Plan nabożeństw

ROK 2017 

03. 09. Nd. Akafist Bogurodzicy…………………. .godz. 16:00

10. 09. Niedziela, Święto Augustowskiej Ikony Matki Bożej (przeniesione z 14.09) Św. Liturgia, Molebień...godz. – 9:00

24. 09. Niedziela, Św. Liturgia …......………...……..godz. – 9:00

08. 10. Niedziela, Św. Liturgia ...................................godz. – 9:00

22. 10. Niedziela, Św. Liturgia……………….……...godz. – 9:00

05. 11. Niedziela, Św. Liturgia (za zmarłych), panichida, poświęcenie grobów na cmentarzu .….……godz. – 9:00

19. 11. Niedziela, Św. Liturgia ………………….......godz. – 9:00

03. 12. Niedziela, Św. Liturgia……............................godz. – 9:00

17. 12. Niedziela, Św. Liturgia ……………………...godz. – 9:00

31. 12. Niedziela, Św. Liturgia……………………....godz. – 9:00

ROK 2018

07. 01. Nd. Boże Narodzenie, Św. Liturgia …....…...godz. – 9:00

19. 01. Pt. Kreszczenije, Św. Liturgia, poświęcenie wody (kolęda)...…...godz. – 9:00

04. 02. Nd. o Celniku i Faryzeuszu, Św. Liturgia…....godz. – 9:00

18. 02. Nd. Przebaczenia win, Św. Liturgia...…..…...godz. – 9:00

21.02. Środa 1 W.P. Kanon św. Andrzeja...……….godz. – 16:00