Parafia Prawosławna Wniebowstąpienia Pańskiego

w Augustowie

Diecezja Białostocko-Gdańska, Dekanat Sokólski

Parafia Prawosławna Wniebowstąpienia Pańskiego

w Augustowie

Diecezja Białostocko-Gdańska, Dekanat Sokólski

Plan nabożeństw

ROK 2018

27. 05. Nd. Pięćdziesiątnica, Św. Liturgia, modlitwy kolenoprykłonnyje …....…...…godz. – 9:00

10. 06. Niedziela 2 po Pięćdziesiątnicy, Św. Liturgia………………..........................godz. – 9:00

17. 06. Niedziela 3 po Pięćdziesiątnicy, Akafist Bogorodzicy………..................godz. – 16:00

24. 06. Niedziela 4 po Pięćdziesiątnicy, Św. Liturgia ..............................................godz. – 9:00

01. 07. Niedziela 5 po Pięćdziesiątnicy, Akafist Bogurodzicy…………………....godz. 16:00

08. 07. Niedziela 6 po Pięćdziesiątnicy, Św. Liturgia……...............………………...godz. – 9:00

15. 07. Niedziela 7 po Pięćdziesiątnicy, Akafist Bogurodzicy…………….....……....godz. 16:00

29. 07. Niedziela, Św. Liturgia……………………...godz. – 9:00

05. 08. Nd. Akafist Bogurodzicy…………………...godz. 16:00

26. 08. Niedziela, Św. Liturgia……………………...godz. – 9:00

09. 09. Niedziela, Św. Liturgia……………………...godz. – 9:00

14. 09. Pt. Akafist Bogurodzicy…………………….godz. 16:00

23. 09. Niedziela, Św. Liturgia……………………...godz. – 9:00