Parafia Prawosławna Wniebowstąpienia Pańskiego

w Augustowie

Diecezja Białostocko-Gdańska, Dekanat Sokólski

Parafia Prawosławna Wniebowstąpienia Pańskiego

w Augustowie

Diecezja Białostocko-Gdańska, Dekanat Sokólski

Plan nabożeństw

ROK 2019

10. 02. Nd, Św. Liturgia o Zacheuszu (świece)……….godz. – 9:00

24. 02. Nd. o Synu Marnotrawnym, Św. Liturgia ......godz. – 9:00

10. 03. Nd. Przebaczenia win, Św. Liturgia...…..…...godz. – 9:00

13. 03. Środa 1 W.P. Kanon św. Andrzeja...…...….godz. – 17:00

17. 03. Nd. 1 W.P. Św. Liturgia, Molebień ..........…....godz. – 9:00

23. 03. Sb. 2 W.P. Św. Liturgia, (za zmarłych)....…....godz. – 9:00

31. 03. Nd. 3 W.P. Krestopokłonna Św. Liturgia .........godz. – 9:00

07. 04. Nd. 4 W.P. Zwiastowanie NMP Św. Liturgia, ...godz. – 9:00

13. 04. Sb. 5 W.P. Św. Liturgia, Rekolekcje ..........…....godz. – 9:00

21. 04. Nd. 6 W.P. Palmowa Św. Liturgia, ............…....godz. – 9:00

26. 04. Wielki Piątek, Wieczernia (wynos płaszczanicy)......godz. – 16:00

27. 04. Sobota Wielka, Poświęcenie koszyczków............godz. – 13:00

28. 04. ZMARTWYCHWSTANIE Św. Liturgia……godz. – 9:00

05. 05. Niedziela, Św. Liturgia, Panichida(za zmarłych) ...godz. – 9:00

19. 05. Niedziela, Św. Liturgia…………………..…....godz. – 9:00

26. 05. Niedziela, Św. Liturgia …………………….....godz. – 9:00

09. 06. Niedziela po WNIEBOWSTĄPIENIU PAŃSKIM – święto  parafialne – Molebień, Św. Liturgia ...……… godz. – 9:00

16. 06. Nd. Pięćdziesiątnica, Św. Liturgia …....…...…godz. – 9:00

30. 06. Niedziela, Św. Liturgia …………………….....godz. – 9:00