Parafia Prawosławna Wniebowstąpienia Pańskiego

w Augustowie

Diecezja Białostocko-Gdańska, Dekanat Sokólski

Parafia Prawosławna Wniebowstąpienia Pańskiego

w Augustowie

Diecezja Białostocko-Gdańska, Dekanat Sokólski

Plan nabożeństw

ROK 2018

04. 02. Nd. o Synu marnotrawnym, Św. Liturgia…...........................................godz. – 9:00

18. 02. Nd. Przebaczenia win, Seropustna, Św. Liturgia, poświęcenie świec..godz. – 9:00

21.02. Środa 1 W.P. Kanon św. Andrzeja z Krety..……..................................….godz. – 16:00

25. 02. Nd. 1 W.P. Św. Liturgia, Molebień Nd. Prawosławia.…...........................godz. – 9:00

03. 03. Sb. 2 W.P. Św. Liturgia, Panichida (za zmarłych) ...................................godz. – 9:00

11. 03. Nd. 3 W.P. Krestopokłonna, Św. Liturgia ................................................godz. – 9:00

16. 03. Piątek 4 W.P. Krestnaja Pieśń.….…..............................................……......godz. – 16:00

24. 03. Sb. 5 W.P. Pochwała Bogurodzicy, Św. Liturgia - Rekolekcje...….......godz. – 9:00

01. 04. Nd. Palmowa Św. Liturgia, poświęcenie palm..........................................godz. – 9:00

06. 04. Wielki Piątek, Wieczernia (wynos płaszczanicy).....................................godz. – 16:00

07. 04. Sobota Wielka, Poświęcenie koszyczków................................................godz. – 14:00

08. 04. Nd. PASCHA. WIELKANOC Św. Liturgia ...…...........................................godz. – 9:00

15. 04. Niedziela, Św. Liturgia, Panichida (za zmarłych), poświęcenie grobów na cmentarzu ...godz. – 9:00

29. 04. Niedziela o paralityku, Św. Liturgia………………..........................…..…....godz. – 9:00

13. 05. Niedziela o ślepcu, Św. Liturgia ………………................................…….....godz. – 9:00

20. 05. Niedziela, WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE – święto  parafialne – Św. Liturgia, Molebien.…godz. – 9:00

27. 05. Nd. Pięćdziesiątnica, Św. Liturgia, modlitwy kolenoprykłonnyje …....…...…godz. – 9:00