Parafia Prawosławna Wniebowstąpienia Pańskiego

w Augustowie

Diecezja Białostocko-Gdańska, Dekanat Sokólski

Parafia Prawosławna Wniebowstąpienia Pańskiego

w Augustowie

Diecezja Białostocko-Gdańska, Dekanat Sokólski

Plan nabożeństw

ROK 2018

14. 09. Pt. Akafist Bogurodzicy…………………….godz. 16:00

23. 09. Niedziela, Św. Liturgia……………………...godz. – 9:00

07. 10. Niedziela, Św. Liturgia ...................................godz. – 9:00

21. 10. Niedziela, Św. Liturgia……………….……...godz. – 9:00

04. 11. Niedziela, Św. Liturgia (za zmarłych) .….……godz. – 9:00

18. 11. Niedziela, Św. Liturgia ………………….......godz. – 9:00

02. 12. Niedziela, Św. Liturgia……............................godz. – 9:00

16. 12. Niedziela, Św. Liturgia ……………………...godz. – 9:00

30. 12. Niedziela, Św. Liturgia……………………....godz. – 9:00

ROK 2019

07. 01. Pn. Boże Narodzenie, Św. Liturgia …....…...godz. – 9:00

19. 01. Sb. Kreszczenije, Św. Liturgia (kolęda)…….godz. – 9:00

27. 01. Niedziela, Św. Liturgia (kolęda)……...….......godz. – 9:00

10. 02. Nd, Św. Liturgia o Zacheuszu (świece)……….godz. – 9:00

24. 02. Nd. o Synu Marnotrawnym, Św. Liturgia ......godz. – 9:00

10. 03. Nd. Przebaczenia win, Św. Liturgia...…..…...godz. – 9:00

13. 03. Środa 1 W.P. Kanon św. Andrzeja...…...….godz. – 17:00

17. 03. Nd. 1 W.P. Św. Liturgia, Molebień ..........…....godz. – 9:00