Parafia Prawosławna Wniebowstąpienia Pańskiego

w Augustowie

Diecezja Białostocko-Gdańska, Dekanat Sokólski

Parafia Prawosławna Wniebowstąpienia Pańskiego

w Augustowie

Diecezja Białostocko-Gdańska, Dekanat Sokólski

Najnowsze informacje

Wspólne Dzieło - Cerkiew w Augustowie

19 stycznia 2019 | Marek Kozłowski

CERKIEW W AUGUSTOWIE - NASZE WSPÓLNE DZIEŁO

Przeprowadzone w latach 2005-2008 „Wspólne dzieła” wsparcia monasterów w Supraślu, Zwierkach i Wojnowie okazały się naszym wspólnym wielkim sukcesem, zachęcają, a nawet zobowiązują do wspomagania w ten sposób innych, ważnych dla nas celów. Dwukrotnie przeprowadzone „Wspólne dzieło – Akademia Supraska” pomogło w pozyskaniu znaczącego wsparcia z funduszy Unii Europejskiej, ale w pozostałych przypadkach mogliśmy liczyć tylko na siebie samych. Dotychczasowe osiągnięcia „Wspólnego dzieła” dowodzą, że działając razem, wpłacając na wspólny cel niewielką nawet, jednorazową ofiarę, jesteśmy w stanie zebrać bardzo wiele. Efekty naszego wspólnego działania są już dzisiaj wyraźnie widoczne i imponujące.

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jakuba, Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, tegoroczna akcja „Wspólne dzieło” ma pomóc zebrać fundusze na budowę nowej cerkwi w Augustowie. Tamtejsza prawosławna wspólnota liczy zaledwie 50 wiernych. Boska Liturgia sprawowana jest tam 2-3 razy w miesiącu w małej kaplicy urządzonej w pomieszczeniu po byłym zakładzie wulkanizacyjnym. Uczestniczy w niej zwykle ok. 20 osób - parafian, prawosławnych kuracjuszy i turystów, których latem w Augustowie bywa wielu. Cerkiew na zapleczu domów przy Rynku Zygmunta Augusta trudno jednak odnaleźć. „Kto szuka, ten znajdzie”, ale cerkiew ma niespełna 38 m2 powierzchni i jej „nawa” jest w stanie zmieścić niewiele ponad 20 osób. 

Parafię prawosławną w Augustowie ufundował w 1553 r. król Zygmunt August. Pierwsza drewniana cerkiew stanęła na dużym placu w centrum miasta. W XVII w. przejęli ją zwolennicy Unii Brzeskiej. Gdy w 1875 r. unici powrócili do Prawosławia, stara i zniszczona cerkiew została przebudowana i w 1879 r. poświęcona Kazańskiej Ikonie Matki Bożej. 

Po remoncie cerkiew mogła pomieścić 300 osób, ale niebawem okazała się zbyt mała, bowiem do Augustowa przybyło wielu prawosławnych Rosjan – żołnierzy armii rosyjskiej z rodzinami. Nową murowaną cerkiew Apostołów Piotra i Pawła wybudowano w latach 1881-1884 w części parku w samym centrum miasta. Mogła pomieścić nawet 800 osób, a jej dzwonnica sięgała 36 metrów wysokości. 

W związku z przybyciem jeszcze większego kontyngentu żołnierzy, w 1909 r. w miejscowym garnizonie wybudowano nową cerkiew św. Mikołaja, która mogła pomieścić ok. 1000 wiernych. Podczas I wojny światowej prawosławni mieszkańcy opuścili miasto. Stacjonującym w pobliskich lasach żołnierzom armii rosyjskiej objawiła się na niebie Bogurodzica. Temu wydarzeniu przypisywane jest ich zwycięstwo nad armią niemiecką w bitwie pod Augustowem 14 września 1914 r. Świadectwem tego objawienia są obecnie ikony: „Augustowska Ikona Matki Bożej” i „Augustowskie Zwycięstwo”. 

W okresie międzywojennym nowe władze Augustowa odbierają prawosławnym wszystkie ich świątynie. Cerkiew garnizonowa staje się kościołem Matki Boskiej Częstochowskiej, cerkiew św. św. Piotra i Pawła zostaje rozebrana (pomimo sprzeciwu centralnych władz państwowych), a cerkiew Kazańskiej Ikony zamknięta. Z czasem uległa zniszczeniu i w czasie II wojny światowej okupacyjne władze niemieckie nakazały ją rozebrać. Parafia prawosławna w Augustowie przestała istnieć, a wierni zostali włączeni do parafii w Suwałkach. 

W 1954 r. „tymczasowa” cerkiew została urządzona w domu jednego z paraafian. Nabożeństwa sprawował raz w miesiącu proboszcz z Suwałk. W 1981 r. bp Sawa, nowy zwierzchnik diecezji białostocko-gdańskiej, rozpoczął starania o utworzenie nowego miejsca modlitwy. Władze miasta wskazały niewielkie pomieszczenie po zakładzie wulkanizacyjnym. Po jego remoncie i przystosowaniu do sprawowania prawosławnych nabożeństw władyka Sawa oświęcił kaplicę Wniebowstąpienia Pańskiego 26 maja 1985 r. Choć miała być tymczasowa, pozostaje cerkwią parafialną aż do dzisiaj. 

Wieloletnie starania o miejsce pod budowę nowej cerkwi i domu parafialnego zakończyły się w roku 2012 pozyskaniem działki o pow. 1514 m2 przy ul. Mazurskiej. Prace budowlane rozpoczęły się w 2016 r. a 28 maja 2017 r. abp Jakub dokonał oświęcenia kamienia węgielnego. Dom parafialny jest już gotowy i oczekuje na wykończenie wewnątrz. Ściany cerkwi sięgają zaledwie 1,5 metra wysokości, bowiem prace budowlane zostały przerwane z powodu braku funduszy. Wierzymy, że tegoroczne „Wspólne dzieło” pomoże zebrać fundusze niezbędne do spłacenia zaległych zobowiązań i umożliwi kontynuację prac planowanych na wiosnę. Nowa świątynia budowana jest na planie krzyża, a swym wyglądem nawiązuje do cerkwi św. św. Apostołów Piotra i Pawła. Choć będzie od niej mniejsza, pomieści ok. 120 wiernych. Będzie poświęcona Wniebowstąpieniu Pańskiemu. 

Z błogosławieństwa arcybiskupa Jakuba w tegorocznym „Wspólnym dziele” będą uczestniczyć wszystkie parafie diecezji białostocko-gdańskiej. Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i Całej Polski, dołączą do nich parafie podlaskich dekanatów diecezji warszawsko-bielskiej. Za pośrednictwem „Przeglądu Prawosławnego” informator „Wspólnego dzieła” dotrze do innych diecezji i będą w nim uczestniczyć wierni całej Cerkwi w Polsce. Na dołączonym do tego informatora przekazie pocztowym wystarczy wpisać kwotę ofiary, na odwrocie podać imiona ofiarodawców i dokonać wpłaty. Jeśli każda prawosławna rodzina złoży w ten sposób jednorazową, najskromniejszą nawet ofiarę, wspólnie zbudujemy cerkiew w Augustowie. 

Wierzymy, że tegoroczne „Wspólne dzieło” okaże się równie owocne, jak jego poprzednie edycje. O jego postępach będziemy na bieżąco informować w prawosławnych programach radiowych i telewizyjnych. Wyniki tegorocznego „Wspólnego dzieła” ogłosimy 3 marca 2019 roku w Niedzielę o Sądzie Ostatecznym, natomiast 9 czerwca, w dzień święta parafialnego cerkwi w Augustowie, podczas proskomidii Boskiej Liturgii święta Wniebowstąpienia Pańskiego, odczytane będą imiona wszystkich ofiarodawców. 

„Wspólnym dziełem” naśladujemy Apostołów, którzy podczas swych podróży misyjnych zbierali datki dla chrześcijan w Jerozolimie. „Wspólne dzieło” podtrzymuje i umacnia naszą jedność – okazując materialną pomoc niewielkiej parafii, okazujemy miłość i troskę naszym potrzebującym współbraciom i siostrom, członkom Cerkwi – Ciała Chrystusa. 

KOŚCIÓŁ PRAWOSŁAWNY - wprowadzenie i zaproszenie

Do informatora "Wspólne Dzieło" dołączona jest ulotka z informacją o Kościele Prawosławnym, jest to krótki rys historyczny, podstawy naszej wiary, struktura organizacyjna Kościoła Prawosławnego oraz informacja o Cerkwi w Polsce.

Dodatkowo każdy otrzyma małą AUGUSTOWSKĄ IKONĘ MATKI BOŻEJ.

 

Ofiary na budowę cerkwi można przekazywać na konto: 

Parafia Prawosławna p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego ul. R. Z. Augusta 4, 16-300 Augustów

Bank Spółdzielczy w Sokółce 32 8093 0000 0030 4498 2000 0010

o. Włodzimierz Misijuk, koordynator „Wspólnego dzieła”

o. Marek Kozłowski, proboszcz parafii w Augustowie

Wróć