Parafia Prawosławna Wniebowstąpienia Pańskiego

w Augustowie

Diecezja Białostocko-Gdańska, Dekanat Sokólski

Parafia Prawosławna Wniebowstąpienia Pańskiego

w Augustowie

Diecezja Białostocko-Gdańska, Dekanat Sokólski

Najnowsze informacje

Święto parafialne 2021 r.

13 czerwca 2021 | Marek Kozłowski

Świątecznej Boskiej Liturgii przewodniczył ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk, a towarzyszyli mu: ks. prot. Jarosław Grygiewicz, ks. Piotr Hanczaruk oraz ks. Michał Fiedziukiewicz.  

W duchowym pouczeniu ks. Piotr Hanczaruk mówił o święcie Wniebowstąpienia Pańskiego, w kontekście wielkiej radości, jakie niesie ono za sobą. 

- Z ludzkiego, prostego punktu widzenia wydaje się, że gdy ktoś od nas odchodzi, gdy ktoś znika z tego świata, jest to wydarzenie bardzo smutne. Spotykamy się tu dziś, by na to samo wydarzenie spojrzeć z duchowego punktu widzenia. Okazuje się, iż jest ono jednak bardzo, bardzo radosne. Gdy spojrzymy na ikonę Wniebowstąpienia Pańskiego i patrząc na wizerunek Chrystusa porównamy ją do ikony Zmartwychwstania Pańskiego, zauważymy wiele podobieństw. Chrystus jest w pełnej chwale, Chrystus jest Zmartwychwstały - ciałem i duchem. Dlatego też bracia i siostry dzisiejsze święto z perspektywy duchowej jest bardzo radosne, gdyż dobry Bóg po raz kolejny objawia się nam jako ten zmartwychwstały (...) - mówił duchowny.  

Na zakończenie głos zabrał także proboszcz, ks. Marek Kozłowski, dziękując zebranym za obecność i wspólną modlitwę.

Autor: Adam Matyszczyk

www.cerkiew-sokolka.pl

Wróć