Parafia Prawosławna Wniebowstąpienia Pańskiego

w Augustowie

Diecezja Białostocko-Gdańska, Dekanat Sokólski

Parafia Prawosławna Wniebowstąpienia Pańskiego

w Augustowie

Diecezja Białostocko-Gdańska, Dekanat Sokólski

Augustowska Ikona Matki Bożej

Augustowska Ikona Matki Bożej

Ikona ta została napisana ku czci cudownego objawienia się Matki Bożej rosyjskim żołnierzom w czasie pierwszej wojny światowej, 14 września (1 września wg starego stylu) 1914 r. w lasach pod Augustowem. Przedstawia ona Bogarodzicę wskazującą drogę żołnierzom, którzy widząc jej cudowne objawienie stają na kolana i modlą się. Kilka dni po tym wydarzeniu, 20 września armia rosyjska pokonała w bitwie pod Augustowem wojska niemieckie.

Święty Synod Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej rozpatrywał sprawę tego cudownego widzenia i 31 marca 1916 r. podjął następującą decyzję: "[...] oddając chwałę i dziękczynienie Jezusowi Chrystusowi Święty Synod uznaje godnym zachować w pamięci rosyjskiego narodu wspomniane wydarzenie objawienia się Matki Bożej i postanawia: błogosławić na oddawanie czci w świątyniach i domach wiernych ikonom przedstawiającym wymienione objawienie Matki Bożej rosyjskim żołnierzom".

W latach 1914-1917 powstało wiele ikon poświęconych temu wydarzeniu, jednak późniejsza rewolucja i czasy komunizmu niemal całkowicie zatarły pamięć o tym cudzie. W czasie ostatnich kilkunastu lat kult ikon poświęconych temu wydarzeniu w wielu miejscach odradza się. 28 lutego 2008 r. patriarcha moskiewski i całej Rusi Aleksy II błogosławił na wprowadzenie do kalendarza cerkiewnego święta ku czci Augustowskiej ikony Matki Bożej na dzień 14 września (1 września).

Jednym z miejsc szczególnej czci tej ikony jest odradzający się od 1991 r. męski monaster Kremieńsko-Wozniesieński położony w dawnym Kraju Wojska Dońskiego, dziś na terenie obwodu wołgogradzkiego w Rosji. Największą świętością monasteru jest Augustowska Ikona Matki Bożej, z którą wiąże się wiele cudownych wydarzeń.

 

Więcej o ikonie: russdom.ru

O ikonie, akatyst, modlitwy, troparion, kontakion (w j. rosyjskim) - pobierz plik PDF